Absolvent oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů je na základě získané profesní profilace připraven uplatnit se ve sférách společenské praxe zaměřených na umělecké kovářství, umělecké rytectví, zlatnictví a stříbrnictví. Uplatní se zejména v oblastech navrhování a realizace výtvarně užitkových a dekorativních předmětů, vytváření modelů a vzorů včetně jejich realizace v materiálu, technické přípravy výroby, řízení pracovních kolektivů, dílen apod. V případě zájmu studia na vysoké škole se může zaměřit na restaurování, design, umění, historii nebo pedagogiku.

Naše obory

Galerie