Design v uměleckém rytectví

Žáci oboru Design v uměleckém rytectví pracují s různými kovovými materiály. Učí se techniky plošného i plastického rytí. V souvislosti se studiem odborných předmětů vytváří jednoduché i složité návrhy rytin, při jejichž tvorbě respektují výtvarné i technologické zákonitosti.