Design ve zlatnictví a stříbrnictví

Žáci oboru Design ve zlatnictví a stříbrnictví pracují s neželeznými a drahými kovy a jinými materiály vhodnými pro výrobu šperků. Učí se různé zlatnické techniky a své teoretické znalosti a výtvarné dovednosti získané v odborných předmětech používají v praxi.