Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí na Obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů je úspěšné složení talentové zkoušky, která se skládá z kresby, modelování a domácích prací. Součástí hodnocení je i prospěch ze 7. a 8. ročníku ZŠ, uvedený na přihlášce. Nejzazší termín pro doručení přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je konec listopadu. Aktuální a podrobnější podmínky pro přijetí najdete na spssbrno.cz.