Učební plán

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Všeobecné předměty

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

4

13

Dějepis

2

2

Občanský základ

2

1

3

Fyzika

2

2

Chemie

2

2

Aplikovaná chemie a ekologie

2

2

Matematika

2

3

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Odborné předměty

Výpočetní technika

2

2

4

Ekonomika

2

1

3

Dějiny výtvarné kultury

3

3

3

3

12

Výtvarná příprava

6

6

12

Písmo

2

2

Technické kreslení

2

2

4

Počítačové navrhování

2

2

Počítačová grafika

2

2

Základy technologie

2

2

Měření

1

1

 

Celkem

33

28

18

14

93

Předměty podle studijního zaměření oboru

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Design v uměleckém kovářství

Technologie uměleckého kování

2

2

3

7

Navrhování uměleckých výkovků

6

8

14

CNC a CAD systémy

3

3

Praktická cvičení kovářská

5

8

8

12

33

Design ve zlatnictví a stříbrnictví

Technologie zlatnictví a stříbrnictví

2

2

3

7

Navrhování ve zlatnictví a stříbrnictví

6

8

14

CNC a CAD systémy

3

3

Praktická cvičení ve zlatnictví a stříbrnictví

5

8

8

12

33

Design v uměleckém rytectví

Technologie rytí

2

2

3

7

Navrhování v rytectví

6

8

14

CNC a CAD systémy

3

3

Praktická cvičení v rytectví

5

8

8

12

33

 

Celkem

5

10

19

23

57