Učebny

Ateliér

V ateliéru probíhá výuka především předmětů výtvarně zaměřených, ale také odborných. Ateliér je prostorným zázemím pro výtvarnou tvorbu, je dobře osvětlený a disponuje projekčním plátnem a výpočetní technikou.

Kovárna

Prostorná dílna v přízemí určená ke kovářským pracím. Nachází se v ní výhně, buchary, a další elektrické i ruční nářadí. Slouží jako prostor pro praxe jak studentům uměleckého řemesla, tak těm, kteří studují na SPŠ a VOŠ strojírenství.

Rytecká
a zlatnická dílna

V této dílně probíhá výuka Praktického cvičení v rytectví i Praktického cvičení ve zlatnictví a stříbrnictví. Rytecká část je kromě ručního ryteckého nářadí vybavena pantografem, CNC gravírovacím strojem, muflovou pecí a hlubotiskovým lisem. Ve zlatnické části se nachází vybavení potřebné pro ruční výrobu originálních šperků.

Slévárna

V této prostorné dílně dochází ke kompletnímu zhotovení uměleckého odlitku. Žáci zde vyrábí a formují modely, které následně odlévají a cizelují. Nachází se v zde plynová tavící pec, žíhací pec, pískovací kabina a jiné stroje a ruční nářadí.

Zámečnická dílna

V této dílně probíhá část výuky v prvním ročníku předmětu Praktická cvičení kovářská. Žáci se zde naučí základy zámečnické práce, na kterou navážou ve strojní dílně a učebně CNC.